• Kultuuridevahelised erinevused

    Eri maade ja kultuuride kombed varieeruvad suurel määral, mistõttu ei ole võimalik anda üheseid, igal maal kehtivaid käitumisjuhiseid. Pea meeles: viisakas küsimine kohalike kommete kohta on alati tunduvalt parem kui ebasünnis käitumine.

  • Mõned soovitused, kuidas võõras kultuuris hakkama saada

    Kultuurišoki all mõeldakse pingeseisundit, mille põhjustab tuttavate tähenduste kadumine. Võid olla pettunud ja tunda end alaväärsena, et ei suuda võõras keeles suhelda, olla küllastunud uutest muljetest ja tunda end üksildasena, eraldatuna jm.