Kui oled otsustanud oma haridusteed jätkata gümnaasiumis, siis järgmine samm ongi valida endale sobivaim kool. Valiku tegemise põhjuseid võib olla mitmeid. Rajaleidja toob Sulle välja mitmeid aspekte, millele peaksid valiku tegemisel mõtlema. Vali välja 2-3 meelepärast gümnaasiumi ning püüa järgmisi punkte lugedes mõelda nendele koolidele.
 

 • Uuri gümnaasiumide kodulehtedelt, millised on koolide õppesuunad ja valikained. Vaata, milliseid võõrkeeli seal koolis õpetatakse ja millised huvi- ja spordiringid nendes koolides tegutsevad. Gümnaasiumid maakondade kaupa leiad Rajaleidjast siit. Leidsid midagi, mis Sulle sobib?
   
 • Oma silm on kuningas - tee kindlaks, kas ja millal on Sulle meelepärasel gümnaasiumil lahtiste uste päev ning mine kindlasti kohale. Saad vaadata kooli õppetingimusi, olustikku, kohtuda õpetajatega ja sealsete õpilastega jms. Võib-olla tasub kooliga tutvuda natuke pikemajaliselt õpilasvahetusel käies? Vaata, kas Sinu praegune kool ja väljavalitud gümnaasium on VeniVidiVici õpilasvahetuse programmi partner.
   
 • Mis on gümnaasiumi valiku juures veel oluline? Näiteks kodulähedus, maine, sõprade eelistus, nüüdisaegsed õppetingimused, vilistlased, klasside suurus ja rohkus jms.


 

 • Mõtle, kas Sinu jaoks on olulised selle kooli varasemad riigieksamite tulemused? NB! Kindlasti tasub neid arvestada kui ühte aspekti, kuid mitte otsus langetada puhtalt nende põhjal! Samaväärsed on eelmistes ja järgmistes punktide nimetatud tegurid. Kindlasti saab pühendunult õppida igas koolis!
   
 • Tee selgeks, mis nõudmisi nendesse koolidesse astumisel esitatakse: kas Sinu lõputunnistuse hinded vastavad vajalikule tasemele, kas sisseastumisel on katsed, millised dokumendid ja mis kuupäevaks tuleb sisse astudes esitada. NB! Tegele sellega aegsasti, sest paljudes gümnaasiumides toimuvad vastuvõtukatsed juba kevadisel koolivaheajal!
   
 • Kui otsustad siirduda õppeasutusse oma kodukohast kaugemal, siis vajad seal ka elamispinda. Uuri, kas koolil, kuhu kavatsed astuda, on olemas ühiselamu. Võib-olla õpib seal Sinu tuttavatest keegi, kellega koos korter üürida? Võib-olla elab seal kandis mõni sugulane või ema-isa hea sõber, kellelt peavarju saada? Aruta elamispinna küsimust kindlasti koos vanematega, nende võimalustest ju sõltub Su õpinguaegsete kulude katmine.
   
 • Kui oled aegsasti selgusele jõudnud, millised hinded lõputunnistusel Sulle edasiõppimiseks ukse avavad, saad veel viimasel põhkooli aastal neid aineid pühendunult õppida. Samuti kui tead, millised katsed Sind ees ootavad, saad nendeks valmistuda!
   
 • Tööta välja plaan B juhuks, kui Sa ei saa soovitud gümnaasiumisse sisse.
   
 • Pühenda lähedasi inimesi enda plaanidesse, neist võib palju abi ja tuge olla. Küsi sõprade arvamust, kas valitud  õppeasutus võiks Sulle sobida (mitte, mis nemad ise sellest arvavad). Aruta oma võimalusi vanemate ja klassijuhatajaga.
   
 • Alati võid oma plaane arutada ka Rajaleidja keskuse karjäärinõustajaga.


Koostamisel kasutatud Haridus- ja Teadusministeeriumi materjale.
Foto: Google Image
Rajaleidja 2015