• Näited pärinevad SA Innove projekti "Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis" pilootkoolidelt.

 • Karjääriõpe – hüva teeviit kooliteelistele

  Kui sõita Tartust Riiga, läbib maantee mitmeid linnu ning kümneid külasid ja alevikke. Nende sekka kuulub ka Valgamaal Puka teeristis asuv Plika küla. Võib julgelt väita, et piisaks sellest, kui seal puuduks teeservalt kohanimeviit, ja valdav osa möödasõitjaist ei saaks kunagi teada selle kelmika nimega paigakese olemasolust Eesti kaardil.

 • Karjääriõpe Türi Gümnaasiumis

  Türi Gümnaasium jätkas karjääriõppes juba sissetallatud rada – valikainet õpetame 11. klassis 8 aastat. 2005. aastal ühinesime karjääriteenuste süsteemi arendamise projektiga ja saime pilootkooliks.

 • Mõtteid karjääripäevadest

   Osalemine Karjääriteenuste projektis pilootkoolina parandas juba eelmisel õppeaastal karjäärialast tegevust meie koolis. Alustasime 9. klassi õpilaste töövarjupäevaga, millega kaasnes ühise blogi kirjutamine.

 • Karjääriõpe Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2007/2008 õppeaasta eesmärgiks oli pöörata rohkem tähelepanu kajäärivaliku ja kutsesuunitlusega seotud temaatikale. Koolis moodustati töögrupp, kelle ülesandeks oli koguda kokku õpetajatelt andmed selle kohta, kuidas toimub karjääri- ja kutsealaste pädevuste kujundamine erinevates ainetundides. Samuti tegeleti ka karjääriõppe tegevuskava täiendamisega. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis töötavad karjäärikoordinaator ja karjäärinõustajad.

 • Karjääriõpet on vaja

  Rääkides karjääriõppest koolis, peame esmalt küsima, millised on üldse ootused koolile. Kooli üks olulisemaid ülesandeid on noorte inimeste eluks ettevalmistamine. Tööalane tegevus (karjäär) on iga inimese elus tähtsal kohal, järelikult peab kool selleks ka ette valmistama. Tööalane karjäär ja selle kujundamine on õppekava läbiv teema.