Sihtasutus Innove kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik individuaalsete õppenõustamis- ja karjääriteenuste osutamiseks ja mõju hindamiseks.

Selleks, et saaksime Teile või Teie lapsele Rajaleidja keskuste teenuseid pakkuda (va taotlusega pöördumisel nõustamiskomisjoni soovituse saamiseks), palume esitada nõusoleku isikuandmete töötlemiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sh e-kiri, paberkandja, elektrooniline nõusolek, SMS) või  kirjalikult (sh digitaalselt allkirjastatult). Lapsevanemal on võimalik anda vastavasisuline nõusolek ka läbi e-kooli. Alaealiste klientide puhul annab nõusoleku lapsevanem või eestkostja.
 

Kiirema teenuse pakkumise huvides oleme välja töötanud nõusoleku vormid, mida palume kasutada:

 
Rohkem infot leiate SA Innove kodulehel