Ajaleht Karjäärituul oli praktiku sõnumitooja, mis hodis kätt karjääripulsil ja käsitles karjääri, selle planeerimise ja nõustamisega seonduvaid teemasid. Ajalehe artiklid kujunesid välja aktuaalsetest valdkondlikest teemadest. Vajadusel anti välja erinumbreid.

Karjäärituul oli suunatud karjääriteenuste valdkonnaga seotud inimestele, kel huvi teenuste arengute vastu. Kirjutajaid oli nii hariduse kui tööturu poole pealt. Käsitleti valdkonnas toimuvat nii Eestis kui ka mujal, kajastati praktikute tegemisi, külastati konverentse ja osaletakse seminaridel. Kõike seda ja veel paljutki vahendas Karjäärituul neli korda aastas (2004-2013) nii paberkandjal kui ka veebiversioonis. Karjäärituult andis välja SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus.