Karjääriteenuste osutamine täiskasvanutele. Karjäärispetsialisti käsiraamat (pdf)

Käsiraamat on mõeldud karjäärispetsialistidele, kes toetavad täiskasvanuid karjäärivalikute tegemisel.

Raamatus keskendutakse eelkõige töötavatele täiskasvanutele, kellel puudub kutse- ja erialane ettevalmistus ning on oht tööturult välja langeda. 15–74-aastastest tööga hõivatutest moodustab see sihtrühm ligi 30%.

Käsiraamatu metoodiline lisa on kliendile suunatud töövihik "Istuda või astuda?", mis toetab karjääriplaneerimiseks vajalike pädevuste arendamist.