Mis on karjääriplaan ja miks seda vaja on?

Karjääriplaan on eelkõige eesmärkide seadmine endale, mõeldes läbi, missugused otsused viivad eesmärgile lähemale ja missugused on iga otsusega kaasnevad mõjud; millised on sinu soovid, vajadused ja võimalused nende täitumiseks.

  • Inimesel, kes on mõelnud oma eesmärkidele, on parem ettevalmistus muutuste juhtimiseks juhul, kui ta kaotab töö, liigub tööalaselt teise valdkonda, vahetab töökohta, osaleb tööintervjuul vm. 
  • Koostades endale karjääriplaani, võiksid mõelda järgmistele teemadele: mina ise, töö, majanduslik olukord, õppimine, pere. Konkreetse kirjaliku plaani saad koostada töölehe abil, mille leiad Tasakaalu võti rubriigist altpoolt. 
  • Enda elu hetkeseisu kaardistamine aitab sul aru saada, kas on aeg elumuutuseks – näiteks liikudes eraettevõtlusse, tehes kaugtööd, tegutsedes vabakutselisena, pühendudes rohkem perele, hobidele.
  • Tulevikusammude kavandamiseks peaksid mõtlema tänapäeva töömaailma võimalustele. Võimalusi on rohkem, kui esmapilgul näib, kuid nõudmised on samuti suuremad kui varem.
  • Karjääriplaani võid koostada ka vabas vormis, kas joonistades (Minu elu päike :)), kirjutades, arutledes kolleegiga või mõnel muul moel oma elu hetkeseisu ja tuleviku eesmärke väljendades.
  • Kui soovid oma mõtteid, plaane, ideid kellegagi arutada, võid seda teha hea sõbra, töökaaslase või karjäärispetsialistiga.

Tasakaalu võti


Planeerin oma tulevikku: Minu karjääriplaan (tööleht)

Teemakohased lingid
VIDEO! Karjäärinõustaja Sirli Kriisa „Kuidas oma karjääri muuta”

Kasulik kirjandus
Karjääri keerdtrepp: kuidas luua endale meelepärast tööelu? Tiina Saar. 2006
Kuidas võita maailma parim töökoht. Tiina Saar. 2005

Kasutatud kirjandus
Kas karjäär nõuab planeerimist? Ajakiri Director. 2004