Karjääripäeva näol on tegemist kas üht teemat sügavuti käsitleva või siis ka mitmeid erinevaid karjääirõppealaseid tegevusi ja ettevõtmisi koondava üritusega.

Karjääripäeva kavandades on vajalik hästi läbi mõelda:

 • sihtgrupp (kas üritus on mõeldud konkreetsele vanuseastmele, mitme kooli õpilastele või kõigile huvilistele sõltumata vanusest,);
 •  töövormid (loengud, kohtumised, teavitamine, võistlused, loovtööd, õpikojad, videodemonstratsioon jne

Mõned näited


1. Elukutsete tutvustamine

 • Kindla tegevusvaldkonnaga seotuid elukutsed. Oma tööst räägivad külalised (eriala lõpetajad, kes on oma ala tuntud esindajad, lapsevanemad, kooli vilistlased või valdkonda uurinud õpilased).
 • Ametialaste oskuste demonstratsioonid (tuletõrjujad, politseinikud, juuksurid, arvutispetsialistid, päästeteenistuse töötajad jne).
 • Populaarsete või vähem tuntud elukutsete esindajate intervjuudel põhinev lavastus.
 • Ajalehtedes avaldatud tööpakkumiste analüüs.
 • Kaasamisteemad (nt otsi erinevaid elukutseid oma tutvusringkonnast, kes töötavad kruiisilaevadel, pangas, omavalitsustes, kaubamajas jne).

2. Õppimisvõimaluste tutvustamine

 • Erinevate õppeasutuste esindajad tutvustavad oma kooli, õppimisvõimalusi ja -tingimusi (kõrgkoolid, kutsekoolid jne).
 • Esinejad on erinevatest, kuid sama eriala õpetavatest koolidest, et oleks võimalik võrrelda õppekavasid ja muid tingimusi jne.
 • Infokanalite tutvustamine (Rajaleidja, noorte karjäärikeskused, Tööturuamet jne).
 • Kutsevaliku tervisega seonduvaid tahud (meditsiinitöötajate loeng, võimalusel diagnostikat – nt värvipimeduse testimine, nägemisteravuse kontrollimine jne).

3. Loovtegevused karjääripäeva sisustamiseks või mitmekesistamiseks

 • Näitused (õpilaste või õpetajate käsitööd, huvitavad intervjuud, fotod ja joonistused, töövarjupäeva aruanded jne).
 • Kontsert (laulud tööst ja elukutsete esindajatest, luuletused, tantsud jne).
 • Tööteemaliste juttude ja luuletuste võistlus.
 • Teemakohased viktoriinid.
 • Väitluskonkursid tööga või elukutsetega seotud teemadel.