Uute riiklike õppekavade ja PGS kohaselt on koolidel võimalus ja väga soovitav kavandada kooli õppekavas karjääriõpetus valikainena või -kursusena.

Karjääriõpetuse peateemad on:

  • Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel;
  • Karjääriinfo tundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel;
  • Planeerimine ja otsustamine