Karjäärinõustaja toetab inimest karjääri planeerimisel, aidates tal suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ja kavandada tegevust nende eesmärkide saavutamiseks.

Karjäärinõustajale on abiks järgnevad trükised:

  • Peavy, R. V. Sotsiodünaamiline nõustamine, 2002 (pdf)

 

Küsimuste korral või lisainfo saamiseks pöörduge palun Rajaleidja arenduskeskuse poole.

 

Rajaleidja, 2015