Karjääriinfo spetsialisti töö on:

  • info kogumine, analüüsimine, sünteesimine, vaagimine ja karjääriotsuse elluviimise toetamine;
  • avalikkuse teavitamine karjääriteenustest;
  • karjääriinfo vahendamine individuaalselt ja gruppidele.

Karjääriinfo vahendamine aitab inimestel teha oma karjääri planeerimisel iseseisvalt teadlikke kutse-, töö- ja haridusvalikuid. Karjääriinfot vahendades loovad spetsialistid eeldused, et inimestel on teadmised karjääri planeerimisest, õpivõimalustest, tööturu olukorrast, elukutsetest, aidates seeläbi süvendada ühiskonnaliikmete teadlikkust.

Klientide vajadustest lähtuvalt kasutab infospetsialist erinevaid metoodikaid ja karjääriinfo vahendamise abivahendeid. Karjääriinfo spetsialistid töötavad maakondlikes Rajaleidja keskustes ja Eesti Töötukassas. Nende kliendid võivad olla õpilased, lapsevanemad, õpetajad, tudengid, töötavad täiskasvanud, töötud, samuti teised karjääri- ja personalispetsialistid.

Loe karjääriinfo spetsialisti kutsealakirjeldust ja kutsestandardit. Uuri täpsemalt SA Innove Rajaleidja kodulehelt.