Mis on karjäär, millest tänapäeval nii palju räägitakse?

Sõna karjäär tekitab inimestes erinevaid seoseid: kaevandus, ametiredelil ülespoole pürgimine, elukutsevalik, pikad tööpäevad. Karjääri mõiste tähendus on viimasel aastakümnel meie ühiskonnas oluliselt muutunud.

Tänapäeval mõeldakse karjäärist rääkides selle all midagi laiemat. See on inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi tema elurollide omavahelises kooskõlas. Vaadeldes karjääri eelkõige (töö)kogemuste aspektist, hõlmab see elukutsevalikut, koolitust, tööelu alustamist ja eneseteostust, pensionile jäämist ning tegevust pensionipõlveski.

 

Karjääri pole täielikult võimalik planeerida, vaid sellega tegelemine on pidev ja pikaajaline protsess. Läbi elu kestev eesmärkide seadmine, sobivate lahenduskäikude leidmine, otsuste ja valikute tegemine puudutab ka töötamist, õppimist, enesearengut.

Kuidas karjääri planeerida? Karjääri planeerimiseks on vaja tundma õppida iseennast, seejärel haridus- ja töövõimalusi ning teha iseenda jaoks hetkel sobilik valik.


1. Enesetundmine – tundes enda omadusi (temperament, võimed, iseloom, väärtused jt isiksuseomadused) saad teha otsuseid, mis tekitavad sinus rahulolu.

2. Õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine – mida rohkem on informatsiooni ümbritseva maailma erinevate võimaluste kohta, seda rikkalikum on valik otsuste tegemisel.

3. Planeerimine ja otsustamine – planeerides seod enda isiksuseomadused ja keskkonna võimalused ühtseks tervikuks ning võtad vastu otsuse, mille põhjal asud tegutsema. Otsustamisele järgneb tegutsemine ja analüüsimine. Vajaduse korral tuleb otsust korrigeerida ja tegutseda vastavalt sellele.

Vaata videot - lasteaialapsed räägivad sellest, mis on karjäär, milline võiks olla nende tuleviku elukutse. 

  Tutvu ka e-kursusega Karjäärinõu - abiks töö otsimisel, karjäärimuutuste tegemisel