Kaleidoskoop-karjäär koosneb erinevatest tööalastest rollidest, rõhuasetuse muutudes muutub ka nende rollide osakaal. Selline karjääri mudel on tänapäeval väga levinud. Kokkuvõtvalt võib seda karjääri iseloomustada kolme sõnaga:


• isiklike väärtuste järgimine
• väljakutsete vajadus
• tasakaal pereelu ja töö vahel.

Nende osatähtsus muutub elu jooksul, vahel on esikohal väljakutsete otsimine, kui igapäevane töö on muutunud igavaks; vahel tingib karjäärimuutuse vajadus pereelu ja töö tasakaalustamiseks. Kaleidoskoopkarjäär tähendab eeskätt oma erinevate annete rakendamist. Näiteks töötab raamatupidaja põhikohaga riigiasutuse rahandusosakonnas, kuid kahel õhtul nädalas annab spordiklubis joogatunde. Lisaks tegeleb veel käsitööga ning turustab oma loomingut laatadel ja isiklikus e-poes. See näide iseloomustab vajadust väljakutsete järele. Kaleidoskoop-karjäär eeldab suurt silmaringi ja huvi mitmete alade vastu. Valmis tuleb olla selleks, et iga päev on erinev ja toob kaasa uusi kogemusi ning õppimist.

 

Rajaleidja, 2015