Kõiki inimesi on võimalik iseloomustada kuue erineva tööalase suundumuse alusel. 

1. Praktiline ehk rakenduslik suundumus
Asjalik, konkreetne, praktiline, alalhoidlik, tagasihoidlik, otsekohene, püsiv.

Eelistab tegevusi, mis nõuavad kehalisi võimeid, nagu käe- ja sõrmeosavust, koordinatsiooni ning praktilist taipu. Meeldivad ülesanded, mis on objektiivsed ja konkreetsed, seotud mitmesuguste töövahendite, seadmete, masinate käsitsemisega või asjadega, loomadega, taimedega. Vähem sobivad ülesanded, mis nõuavad isikupärast väljendusoskust, intellektuaalsust, sotsiaalset tundlikkust, suhtlemisoskust. Ei meeldi ebamäärased ülesanded ja olukorrad, kus inimeste tähelepanu on koondatud temale. On harva originaalne, eelistab kasutada juba tuntud, läbiproovitud töömeetodeid ja -võtteid. Tahab rohkem omaette töötada. On pigem osavõtja kui liidri rollis. Väärtushinnangud on tavapärased, suunatud ainelisele tarbimisele.

 • Sobivad ametid: metsavaht, tehnoloog, kaevur, trükkal, torude paigaldaja, helitehnik, laevamehhaanik, keevitaja, mööblitisler, lendur, masinist, rätsep, postiametnik, kokk, pagar, laohoidja, telefonimontöör, müürsepp, laborant, filmioperaator jne

  ***

2. Intellektuaalne ehk uuriv suundumus
Analüütiline, teadmishimuline, kritiseeriv, tunnetuslik, võimekas, mõtisklev, keskendumisvõimeline, sõltumatu, vähenõudlik.

Tegeleb meelsasti materiaalse, sotsiaalse ja vaimse maailma tunnetuslike küsimuste ja probleemidega. On loomupäraselt uudishimulik, teadmishimuline. Tal on tarve mõista, seletada, prognoosida kõike seda, mis toimub meie ümber ja meis endis. On orienteeritud mõtestatud tegevusele, info kogumisele ja analüüsimisele, probleemide lahenduste otsimisele, tulemustele ja saavutustele nii teaduses kui ka muudel aladel. Väldib olukordi, mis on rangelt reglementeeritud ehk reeglite ja käskudega paigas. Seejuures on ise distsiplineeritud, mõtetes ja tegudes täpsust nõudev.

 • Sobivad ametid: kuraator, lennundustehnoloog, geneetik, neuroloog, füsioloog, teadustöö assistent, andmebaaside administraator, keemik, hambaarst, lendur, statistik, psühhiaater, joonestaja, lastearst, tolliametnik, teadustöötaja jne.

  ***

3. Loominguline ehk artistlik suundumus
Isikupärane, originaalne, sõltumatu, tundlik, paindlik, impulsiivne, idealistlik, väljendusrikas, loominguline.

On väga originaalne ja individualistlik. Soovib hallist massist erineda. Talle meeldib oma isikupära väljendada sõnades, helides, mitmesugustes materjalides, aga ka kehaliselt, so liikudes, näideldes ja tantsides. Teda iseloomustab keerukas maailmataju. Meeldib sukelduda tundmatusse, avastada midagi uut. Vajab maksimaalset tegevusvabadust ajas, ruumis ja maailma tunnetamisel. Ei meeldi reglementeeritud töötingimused. Eelistab abstraktsemat laadi ülesandeid. Hindab kõrgelt ilu ja esteetilisi väärtusi. Ootab heakskiitu ja tunnustust.

 • Sobivad ametid: modelleerija, näituse kujundaja, muusik, kunstnik, humorist, reporter, tantsija, orkestreerija, moekunstnik, kunstiõpetaja, laulja, näitekirjanik

  ***

4. Sotsiaalne suundumus
Sõbralik, abivalmis, kannatlik, taktitundeline, mõistev, koostöövalmis, vastutustundlik.

On lahke ja sõbralik. Valib tegevusi, kus saab suhelda inimestega. Suhtlemisel toetub pigem tundele ja intuitsioonile kui loogilisele mõtlemisele. Loomupärast andekust inimestega suhtlemisel kasutab teiste abistamiseks, teenindamiseks, õpetamiseks, ravimiseks, nõustamiseks, kasvatamiseks. Eelistab tegevusi, kus sotsiaalsed rollid on selgelt määratletud, nagu õpetaja-õpilane, nõustaja-abivajaja. Väldib tegevusi, mis nõuavad omaette töötamist. Hindab kõrgelt sotsiaalseid, kõlbelisi, eetilisi või religioosseid väärtusi.

 • Sobivad ametid: kosmeetik, uurija, masinate ja seadmete esitleja, haridustöötaja, nõustaja, psühholoog, hooldusõde, põetaja, puuetega inimeste hooldaja

  ***

5. Ettevõtlik suundumus
Edasipüüdlik, energiline, auahne, riskeeriv, seltskondlik, enesekindel, domineeriv, seiklushimuline, optimistlik.

Eelistab tegevusi, mis lasevad tal välja paista, organiseerida, juhtida inimrühma, meeskonda või kollektiivi millegi, nt majanduslike, poliitiliste, sportlike jne eesmärkide saavutamiseks. Edu tuleb loomupäraste suhtlemis- ja juhtimisvõimete, eneseväljendus- ja esinemisoskuse tõttu. Probleemide lahendamisel on taiplik ja veenev.

Ei sobi intellektuaalse iseloomuga tegevused, mis nõuavad püsivust ja keskendumist abstraktsetele mõistetele, st teoreetilise mõtlemise võimet. Väldib üksluist, detailidesse laskuvat tegevust. Tunneb end suurepäraselt sotsiaalses keskkonnas. Hindab kõrgelt võimu ja raha.

 • Sobivad ametid: liikluspolitseinik, madrus, tootmisinsener, PR töötaja, börsimaakler, müüja, modell, projektijuht, sekretär, koolitusspetsialist, tööohutuse inspektor, personalijuht, audiitor jne.

  ***

6. Konventsionaalne ehk teostav suundumus
Kohusetundlik, täpne, hoolas, korda ja süsteemi armastav, praktiline, ametlik.

Eelistab sõnalisi ja arvulisi tegevusi, andmekogumist ning etteantud reeglite järgi töötamist. Meeldib tegevuste selgepiirilisus ja täpsus. Tunneb end mugavalt reeglite, juhtnööride, käskude ja seaduste maailmas, kus ei pea ise midagi uut välja mõtlema. Seepärast täidab meelsasti passiivse käsutäitja rolli. Ei meeldi ülesanded, mis nõuavad spontaanset ja originaalset lahendusviisi. Hindab kõrgelt majanduslikke väärtusi, kultuuritavasid ja ühiskonnas kehtivaid norme.

 • Sobivad ametid: programmeerija, maksuametnik, raamatupidaja, dispetšer, kassiir, passiametnik, registraator, panga teller, ekspediitor, kohtusekretär, kvaliteedi kontrollija, ettekandja jneRajaleidja, 2015