Isiksus ja isiksuseomadused

Isiksus tähendab neid käitumise, mõtlemise ja tunnetuse omapärasid, mille poolest inimesed üksteisest erinevad. Individuaalsed erinevused väljenduvad ennekõike suhtlemisstiilis - kas inimene näitab oma tundeid välja või eelistab elada sissepoole; samuti kas eelistatakse suhelda paljude kaaslastega või pigem olla omaette. Veel erinevad inimesed selle poolest, kui meelekindlalt nad oma ettevõetud tegevused lõpuni viivad ja kas nad on huvitatud uute kogemuste omandamisest või mitte. Isiksuseomadused kujundavad meie käitumist igapäevaolukordades. Tavakeeles peetakse sõna isiksus all sageli silmas midagi erakordselt väljapaistvat, kuid tegelikult on igal inimesel talle ainuomased isiksuseomadused olemas. Need omadused on suures osas kaasasündinud ning kujunevad välja nooruses kasvatuse ja elutingimuste mõjul. Isiksuseomadused võivad elu jooksul õige pisut muutuda.

Oma isiksuseomaduste ning tugevamate ja nõrgemate külgede tundmine aitab Sul paremini oma tulevikku planeerida. See omakorda võimaldab Sul aru saada, millega saad paremini hakkama ja mida on vaja endas veel arendada, et tulevikus soovitud erialal töötada. Isiksuseomaduste ja tulevase elukutse kokkusobivus suurendab tõenäosust, et oled oma tulevasel töökohal õnnelik.

 

Rajaleidja, 2015