Karjääriinfo vahendamine gruppidele on sarnase infovajadusega rühmadele korraldatav tegevus - karjääriinfo loengud, karjääripäevad, seminarid, infopäevad, messid, infokirjaoskuse koolitus jt info vahendamiseks ja tõhusama kasutamise õpetamiseks korraldatud üritused.

  • Karjäärispetsialistidest koosnev töögrupp on koostanud abimaterjalid karjääriinfo loengute sisustamiseks. 

Tutvu slaidikavadega Rajaleidja suunaja osa ühisteemade all

  • Üks võimalus karjääriinfot vahendada on seda teha mitmesuguste infoürituste kaudu.

SA Innove Rajaleidja arenduskeskuse eestvedamisel on koostatud ürituse korraldamise juhtnöörid, mis annavad ülevaate ürituse planeerimis- ja korraldusetappidest.

Tutvu juhtnööridega Rajaleidja suunaja osa ühisteemade all.

  • Järgnevalt on toodud mõned aktiivmeetodid ja -harjutused, mida saab kasutada karjääriinfo vahendina nii keskuses kui koolis, nii individuaalselt kui grupis, noortega või spetsialistide hulgas.

Harjutused (pdf)

 Karjääriinfot vahendatakse gruppidele tavaliselt töötajatoega teenuse tasandil, väikeste gruppide puhul ka juhtumipõhise teenusena. Täpsemalt saab karjääriinfo vahendamise erinevatest tasandistest lugeda James P. Sampsoni Karjääriinfo vahendamise käsiraamatust.