Individuaalnõustamisel tegeleb nõustaja ühe kliendiga. Kui see on konkreetse kliendi nõustamiseks vajalik, võib nõustamisel osaleda kolmas osapool (nt lapsevanem, abikaasa, sõber või keegi teine nõustamisprotsessi jaoks oluline inimene). Individuaalnõustamine kestab tavaliselt 30–60 minutit, mille vältel töötatakse eelkõige kliendi poolt väljatoodud teemadega.