Inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühma töö üks käegakatsutav tulemus on raamat „Eesti tööturg täna ja homme“. Esmakordselt on ühtede kaante vahel koos Eesti tööjõu-uuringu, rahvaloenduse, tööjõuvajaduse prognoosi ning tegevusalade ekspertintervjuudest kogutud info.

Statistika koondamisel ja tekstiloomes osalesid Statistikaameti, Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning uuringufirmade Centar ja InterAct analüütikud. Mahuka materjali kirjutas lugejasõbralikumaks Toivo Tänavsuu ning raamatu kujundas Disainikorp.

Raamatu koostajad loodavad, et trükisest saab kasulik lugemine neile, kes igapäevaselt toetavad või suunavad noorte karjäärivalikuid: õpetajad, karjäärinõustajad, noorsootöötajad, koolijuhid, kasvatajad jt. Samas on raamatut kasulik lugemine kõigile neile, kes näevad tööturu muutustes ka enda võimalusi ja soovivad nendega kursis olla.

Loe raamatu veebiversiooni siit