Mida sulle meeldib teha? Mis on sulle südamelähedane ja oma?

Huvid innustavad meid tegevusele. Huvid võib jagada ulatuse järgi laiadeks ja kitsasteks, näiteks lai huviala on spordiga tegelemine ilma eelistuseta kindla ala vastu ning kitsas huviala on kindla spordialaga tegelemine. On olemas ka püsivad ja lühiajalised huvid. Vanuse kasvades muutuvad ka huvid püsivamaks.

Huvidega tegelemine on kasulik, sest see võib soodustada nii eriala- kui ka teiste karjäärivalikute tegemist. Oma huvide teadvustamine lubab sul aimata, millise elu, eriala ja tööga sa tõenäoliselt rahul ja õnnelik oled. Inimestel võib olla mitmeid huvialasid ja seetõttu ka huvi erinevate erialade vastu. Seetõttu sobivad paljud inimesed hästi tegema mitmeid töid erinevates eluvaldkondades. Kõiki huvialasid pole võimalik rahuldada töise tegevuse kaudu. Osad nendest võivad jääda ka hobideks, mis rikastavad elu väljaspool kooli ja tööd. Näiteks kui õpingud ei paku piisavalt suhtlemisvõimalust, saab seda kompenseerida mõnes huviringis või klubis. Huvialadega tegeledes arendavad inimesed ka erinevaid oskusi, mis tulevad kasuks nii õppimisel kui ka tulevikus töö tegemisel. Näiteks käsitöö või õmblemisega tegelemine arendab lisaks õmblusoskusele ka täpsust, planeerimisoskust, loovust jpm.

Olgu töö nii tasuv kui tahes, kui ta pole tegija jaoks huvitav, kaotab inimene oma loovuse ja entusiasmi ning tunneb rahulolematust. Seetõttu on oluline õppida ka eriala, mis sind huvitab. Samas võib ka esmapilgul huvitavana tunduv töö lähemal tutvumisel osutuda hoopis teistsuguseks ning mittemidagiütlevana tunduv tegevus jällegi pakkuda tõelist rahuldust.

Paljudel inimestel on loomupäraseid andeid, mis ilmnevad just hobidega tegeledes. Sellest võib välja kasvada soov õppida mingi eriala, otsida töökoht või alustada oma ettevõttega. Seetõttu tasub süveneda oma huvialadesse või otsida üles ununenud huviala, nendega tegeleda ja neid arendada.

 

Rajaleidja, 2015