Kui sul on aed ja raamatukogu, siis sul on kõik, mida sa vajad.
Cicero

Huvid koos võimetega soodustavad oskuste väljakujunemist. Oskused kujunevad ja arenevad tegevuses.

Ka täiskasvanud inimesel võib olla loomupäraseid andeid, mis ilmnevad just hobidega tegeldes. Sellest võib välja kasvada soov õppida uus eriala, otsida uus töökoht või alustada oma ettevõttega. '

Mõnele inimesele on huvialadega tegelemine igapäevane ettevõtmine, aga need, kes on hobidega tegelemise mingil põhjusel kõrvale jätnud, leiavad siit võib-olla mõne mõtte, miks uuesti oma vaba aja tegevusi aktiivselt kavandama hakata. Huvialadega tegelemine:

 • arendab isikuomadusi, näiteks järjepidevust, iseseisvust, omaalgatust, loovust;
 • pakub eduelamusi ja tunnustust;
 • arendab sotsiaalseid oskusi;
 • aitab mõista pidevõppe tähtsust elus hästi hakkama saamiseks, vajadust ajaga kaasas käia;
 • suurendab emotsionaalset rahulolutunnet;
 • aitab hinnata enda oskusi, võimeid ja vajadusi;
 • lahutab meelt ja toob vaheldust igapäevaellu;
 • aitab omandatud teadmiste ja oskuste kaudu olla edukam igapäevatöös;
 • on positiivne eeskuju lähedastele, noortele, et omandada aktiivne eluhoiak.

Huvisid võib jaotada mitmeti. Üks võimalik lähenemine seoses tööga:  

 • Inimene, kellel on materiaalsed huvid, valib enamasti selliseid erialasid ja ametikohti, kus on võimalik väga hästi teenida.
 • Vaimsete huvidega inimesele on tähtis töö sisuline pool ja sageli on nad ka kultuurihuvilised ning vastavate teadmistega.
 • Sotsiaalsete huvidega inimesed tahavad palju suhelda, olla ühiskondlikult aktiivsed ning sageli ka kuulsad.

Tasakaalu võti


Kui lapsed on suured, töökoht kindlustatud, jääd pensionile vms ja tekib rohkem vaba aega, võib tekkida küsimus, millega nüüd tegelda. Vastuste leidmiseks on siin mõned suunavad küsimused:

 • Millised tegevused loovad sulle hea meeleolu? Millised on sinu lemmikteemad? Millest sulle meeldib rääkida? Kui oleksid üksikul saarel inimesega, kes on võimeline rääkima vaid mõnel teemal, siis milliseid eelistaksid? Milliseid ajaleheartikleid meeldib sulle lugeda? Kui vaatad telerist mälumängu, siis millised teemad sina valiksid?
 • Millega sinu sõbrad tegelevad? Millised hobisid on olemas?
 • Mida saaksid teha, et proovida uusi asju ja mis oleks taskukohane?
 • Kas tahad omandada uut oskust või igatsed seltskonda? Selle alusel saad edasi mõelda, kas tahaksid osaleda tegevuses koos teistega või omaette.
 • Kas oled piisavalt hakkamist täis? Et mõttest saaks midagi enamat, tuleb asi käsile võtta. Palu mõnda sõpra endale toeks, kui lähed uue kohaga või seltskonnaga tutvuma.

Teemakohased lingid
Vabaharidusliidu liikmed
Kursused Rahvakultuuri Keskuses
Äriidee leidmine – hobist ettevõtteks?

Kasutatud allikad
Töömaailma ja ametite tundmaõppimiseks kasutatavad meetodid. Kursuse „Karjääriteenuste põhialused” lõputöö. Heidi Antons. 2010
Foto: Põhjamaade Ministrite Nõukogu pildipank / Johannes Jansson/norden.org