Õppenõustamine on laste, lapsevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ja lahendamisel.

Õppenõustamissüsteemi arendamise programmi toel on loodud maakondlikud õppenõustamiskeskused, kus töötavad spetsialistid pakuvad eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.

Ülevaadet Eestis pakutavatest õppenõustamisteenustest, sh mida teenused endast täpsemalt kujutavad, kes teenuseid arendab, kellele ning kus nimetatud teenuseid pakutakse vt SA Innove kodulehe rubriigis Õppenõustamisteenused. Lühiülevaade karjääri- ja nõustamisteenustest on esitatud voldikus Õppija teadlikud valikud - karjääri- ja õppenõustamisteenused.