Kõigil peab olema ligipääs võimetekohasele haridusele ning ligipääsupiirangu haridusele võib seada ainult vaimse võimekuse alusel (Eesti Üliõpilaskondade Liit).

Kõrgkoolide karjääri- ja nõustamiskeskustest saavad abi kõik tudengid, kelle erivajadus on tingitud puudest ning kes puude tõttu vajavad kõrvalabi, juhendamist, erivahendeid ja/või -tingimusi. 

Oluline on julgustada noort oma võimalusi uurima ja neid kasutama (nt sisseastumise eritingimused, sh lisaõppekohad; tugiteenused, sh isiklik abistaja, toetatud transporditeenus). Erivajadustega üliõpilaste nõustajad annavad infot erivajadusega üliõpilastele mõeldud tugiteenuste ja õppimisvõimaluste kohta - üliõpilasi toetatakse nii sisseastumisel, õppetöös osalemisel, eksamite ja arvestuste sooritamisel, õppevahendite hankimisel kui ka sobiva sotsiaalse ja füüsilise keskkonna loomisel. Nõustajate kontakte vt kõrgkoolide kodulehtedelt.

Erivajadusega õppija toetamisest ja õpikeskkonna kohandamisest kõrgkoolis saad lähemalt lugeda juhendist "Takistusteta õpe kõrgkoolis" (pdf).

Liikumispuudega edasiõppijale on soovitav valitud kooli juurdepääsetavust kontrollida portaalist liikumisvabadus.invainfo.ee. Kui huvipakkuva kooli kohta andmebaasis infot ei kajastu, tasub liikumisvõimalused üle täpsustada otse kooliga suheldes.