Koolid ja lasteaiad on täis lugusid, kus õppekava on tihedalt seotud päriseluga. Need on lood, kus küsides "mida õpiti?", peab selguma hoopis vastus küsimusele "kuidas õpiti?".

Selleks, et just need lood kõige parematest ettevõtlikest tundidest, projektidest, sündmustest, koolitustest, õppepäevadest või muudest tegevustest saaksid suuremale hulgale huvilistele jutustatud, kuulutab “Ettevõtliku kooli” meeskond välja edulugude konkursi “Õppimine on põnev!”, mille eesmärgiks on väärtustada ettevõtlikku hoiakut.

Konkursi raames on võimalik projekte esitada järgmistes kategooriates:

Parim heategu kogukonnale
Parim koostöö partneriga (lapsevanem; omavalitsus; MTÜ; ettevõte jne)
Põnevaim tund (külalisõpetaja(te) kaasamine; seotus päriseluga; ettevõtlik õpetaja ehk omapärased õppemetoodilised lahendused)
Parim noorte/laste algatus (ettevõtmine, mis on algatatud õppeasutuses)

Loe edasi Koolielu.ee-st.