Põhiharidus kui edasiste õpingute alus
 
Kui sul on mingil põhjusel põhikool lõpetamata jäänud, kaalu kindlasti kooli tagasi minemist, sest haridus annab sulle suuremad võimalused sobiva ja meeldiva töö leidmiseks. Enamik oskustöölisi, spetsialiste ja juhte on kutse- või kõrgharidusega.
  • Põhi- ning keskharidust on täiskasvanutel võimalik omandada täiskasvanute gümnaasiumides ning üldhariduskoolide juures avatud õhtustes või kaugõppeosakondades.
  • Pärast põhikooli lõpetamist on haridustee jätkamiseks mitmeid valikuid: omandada gümnaasiumis keskharidus, kutseõppeasutuses kutsekeskharidus või lihtsalt kutse.

Vaata videosid: Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium,
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium. 
Audentese e-gümnaasium

Teemakohased lingid
Haridustee (Eesti haridusssüsteem)
Eesti Vabariigi haridusseadus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Eesti Vabariigi haridusseadus
 

Kasutatud allikad
Haridus- ja Teadusminsiteeriumi koduleht