Küsi oma koolist või uuri kohalikust omavalitsusest, milliseid hüvitisi või toetusi on sinul ja sinu perel võimalik taotleda. Nii kooli kui valla/linna sotsiaaltöötaja annab sulle infot toetuste ja soodustuste võimaluste ja taotlemise kohta. Kõige parem on, kui teed seda koos oma perega.

Riik on kehtestanud majanduslikes raskustes olevatele inimestele riiklikud peretoetused, mida väljastab Sotsiaalkindlustusamet.


Kohalik omavalitsus (vald/linn) maksab piirkondlikke toetusi, milleks on toimetulekutoetus ja toetused koolitoidule, transpordile jm.


Lisaks on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada täiendavaid toetusi, mida makstakse lapse toimetuleku tagamise, tervise säilitamise ja taastamise, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks.


Mitmed asutused ja ettevõtted pakuvad soodustusi gümnaasiumiõpilastele.