Grupinõustamisel tegeleb nõustaja mitme sarnaste vajadustega kliendiga. Grupinõustamisel võib olla ka rohkem kui üks nõustaja. Grupi suurus võib olla 2–30 inimest. Grupinõustamine võimaldab kasutada nõustaja aega tõhusamalt ning arendada grupi liikmete suhtlemis-, koostöö- ja eneseväljendusoskust. Üldjuhul kestab nõustamine sõltuvalt grupist ja käsitletavast teemast 45 kuni 90 minutit.

Grupinõustamisi on laias laastus kahesugustele gruppidele:

  • Esimesel juhul kuulutab nõustaja välja ja avab grupinõustamise kindlal eelnevalt väljakuulutatud teemal või sarnaste probleemidega klientidele (nt tööotsimise juhendamine töötutele; erialavaliku grupp abiturientidele; ajaplaneerimise ja enesejuhtimise grupp üliõpilastele jne). Sel juhul võivad grupiga liituda kõik need, kes ennast sihtgrupiks peavad ja sellise nõustamise järele vajadust tunnevad.
     
  • Teisel juhul on grupp eelnevalt komplekteeritud, sageli ka üldine teema sõnastatud – nt klassitäis abituriente pöördub nõustaja poole erialavaliku tegemiseks ning oma huvide ja tugevate külgede avastamiseks. Mõlemal juhul on oluline nõustaja eeltöö: teemade määratlemine, tegevuste planeerimine, ajakava koostamine, meetodite valimine, abivahendite ja jaotusmaterjalide ettevalmistamine. Kui grupp on eelnevalt komplekteeritud, siis võib nõustaja juba enne kohtumist grupilt nende eesmärkide kohta täpsemalt uurida. Kui grupp komplekteeritakse üksikutest klientidest nõustaja väljapakutud grupinõustamiseks, siis alustatakse iga kliendi ootuste ja eesmärkide selgitamisest.

Grupinõustamisel on väga oluline nõustaja oskus jälgida grupidünaamikat ning iga kliendi reaktsiooni ja arengut grupitöödes. Nõustaja ei tohi liigselt sekkuda; grupp peaks ka ise arutelusid edasi viima ning võimalikke lahendusvariante välja pakkuma. Grupinõustamine algab tavaliselt soojendusharjutustest (nn ice-breaking ehk jää murdmine), et inimesed avaneksid ja grupiliikmed ennast üksteise seltsis vabamalt tunneksid. Nõustaja peab selgitama ka konfidentsiaalsusreegleid ning grupiliikmetega neis reeglites kokku leppima.

 

Vaata lisaks:

Grupinõustamine. Teooria ja praktika.

Grupinõustamise näidiskavad

 

Rajaleidja, 2017