Siinses rubriigis asub ajas täiustuv infopank, toetamaks karjäärispetsialisti töös hariduslike erivajadustega (HEV)-klientidega. Sellesse rubriiki koondame temaatilisi mõttearendusi, materjale, infoallikaid jms. Ettepanekud/tähelepanekud rubriigis käsitletava materjali ja edastatava info kohta edastage soovi korral Rajaleidjale aadressil rajaleidja[at]innove.ee.

Asjatundliku nõu saamiseks soovitame teha koostööd Rajaleidja keskuste spetsialistidega. Erivajaduste teemalise lisainfo ja temaatiliste trükimaterjalide saamiseks soovitame pöörduda Puuetega Inimeste Koja, selle maakondlike kodade ja/või liitude spetsialistide poole. Eestis on erivajaduste teemal välja antud mitu sisukat materjali, mis on veebis vabakasutuses saadaval. Rubriigis „Kasulikku lugemist" toome välja valiku sisukatest infoallikatest.