„Erasmus noortele ettevõtjatele” on üle-euroopaline vahetusprogramm ettevõtjate jaoks, mis annab uutele ettevõtjatele ja neile, kes soovivad ettevõtjaks saada, võimaluse õppida muudes programmis osalevates riikides väikeettevõtteid juhtivatelt kogenud ettevõtjatelt. 

 Projekti eesmärk:

  • toetada alustada soovivate ja juba alustanud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengut ja konkurentsivõimet, algatusi
  • anda ettevõtjale ettevõtlus- ja juhtimiskogemusid kogenud ettevõtjate juures;
  • väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete edukam rahvusvahelistumine ja kultuuridevahelise õppe edendamine;
  • parem ligipääs välisturgudele, sobiva partneri leidmine pikaajalisteks ärisuheteks, võrgustumine samal turul tegutsevate ettevõtete vahel;
  • vähendada rahvusvahelistumisega seotud riske läbi isiklikke suhete loomise.

See on mõlema poole jaoks kasulik koostöö, mille raames saavad mõlemad leida Euroopas uusi turge või äripartnereid ning erinevaid ärivõimalusi.

Programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” rahastab Euroopa Komisjon ja see hõlmab kogu Euroopa Liitu ning mõningaid teisi riike ja seda toetavad ettevõtlustoetuste andmise valdkonnas kohalikud kontaktpunktid (nt kaubanduskojad, ettevõtlusinkubaatorid jms).

Täpsem info programmi kohta siin.