Elukeskkond mõjutab meie suhteid, meeleolu, kehalist ja vaimset tervist, enesetunnet, töövõimet.

  • Kodu suurus ja mugavus, asula heakord, ümbruskonna loodus, õhu puhtus või saastatus, tänavamüra, joogivee ja toidu kvaliteet – kõik need tegurid mängivad olulist rolli nii enesetunde kui ka stressitaseme kujundamisel. Füüsiline keskkond (sh värvitoonid, kord või korratus, helid) mõjutab meid pidevalt nii tööl kui ka kodus.
  • Õpi- ja töökeskkond on isikliku elukeskkonna oluline osa. Kui lisada ebasoodsatele tingimustele ka ülekoormus, tekivad väsimus ja tervisehädad. Näide: ruumipuuduse tõttu ei ole võimalik teha koolis rühmatöösid, terve päev koos olemine väsitab lapsi.
  • Oluline on teada ruumi ja tervise vastasmõjust, sest uued haigused – kroonilise väsimuse sündroom, allergia, nn tiheda maja sündroom jne – on enamjaolt seotud just keskkonna mõjudega.

Loe ka peatükki Töö ja tervis > Milline on tervislik töökeskkond?

            

Tasakaalu võti

Küsimused endale:

  • Kõik võivad unistada parematest elutingimustest (suurem korter, maja maal, vaiksed naabrid), kuid mõeldes elustiilile tervikuna, ei ole ehk suurem korter sulle vajalik, kui oled väga hõivatud tööga ning veedad kodus vähe aega?
  • Kes olen praegu ja mida tahan/vajan? Mida hindan oma elukeskkonna puhul? Kas füüsiline elukeskkond, ümbrus väljendavad mu olemust ja toetavad mind? Kas olen muutunud, arenenud ning keskkonda peaks seetõttu ajakohastama?

Mida saan ise muuta, et töökeskkonda muuta selliseks, mis soodustab tööd, aitab iga päev paremini keskenduda, tööd sujuvamaks muuta? Kas see, mis on mulle oluline töökeskkonna puhul, on oluline ka siis, kui lähen koju?

Kasulikud lingid
Elukeskkond, stress ja keskkonnasäästlik eluviis

Eesti külaliikumine Kodukant.

Tarbijakaitseamet

Tehnilise Järelvalve portaal