Karjääriteenuste menüü
 
Menüüd näed SIIN
 
Menüüst valitud teenuse tellimiseks võtke ühendust tabelis märgitud teenusepakkujaga:
Pärnumaa Rajaleidja keskus silja.lilles-sula@rajaleidja.ee
Töötukassa Pärnumaa osakond merili.tasane@tootukassa.ee
 
Karjääriteemadega on hea alustada läbi grupitegevuste. Grupinõustamistele ootame noori vanuses kuni 26 a.
Teemasid ja tegevuste kestvust saame kombineerida ja kohandada vastavalt vajadusele ja eelnevatele kokkulepetele.
  • Loengute, infotundide ja töötubade läbiviijad on SA Innove Pärnumaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialistid. Vajadusel kaasame spetsialiste koostööpartnerite hulgast (Eesti Töötukassa, PEAK jt.) 
  • Karjäärispetsialistide kontaktid leiate aadressilt www.rajaleidja.ee või www.innove.ee
  • Loengute, infotundide ja töötubade kestvus on kokkuleppeliselt 45 või 90 minutit.
 

Isiksuse ja tööalase suundumuse küsimustikud 
 
Testide täitmine toimub online versioonis, küsimustiku täitja saab alati individuaalse tagasiside.
  • Isiksuse küsimustik (IK-15) põhineb viiefaktorilisel isiksusemudelil ja kirjeldab küsimustiku täitja tundelaadi, aktiivsustaset, suhtlemisviisi, tegutsemisstiili ja vastuvõtlikkust. Lisaks viiele peamisele isiksuseomadusele hindab küsimustik üheksat kitsamat isiksuslikku näitajat (pingetaluvus, enesekontroll, rõõmsameelsus, suhtlemisvalmidus, eestvedamine, arvamuse sõltumatus, empaatia, sihikindlus, kohanemisvõime). Täitmiseks alates 18-aastastele!
  • Tööalase suundumuse küsimustik (TASK) põhineb J. Hollandi teoorial ja kirjeldab tegevuslike eelistuste alusel erinevaid kutse-suundumuse tüüpe (sotsiaalne, ettevõtlik, teostav, rakenduslik, uuriv ja loominguline). Täitmiseks alates 9. klassist!