• Dokumentatsioon

  Välismaale õppima või tööle asumiseks vajalike dokumentide vormistamine ning muud ettevalmistused nõuavad aega ja raha. Midagi üle jõu käivat siin pole, kuid teha tuleb palju telefonikõnesid, külastada ametiasutusi ning tõlkida dokumente.

 • Rahvusvahelised noortekaardid

  Isic ja Rahvusvaheline noortekaart kaart pakkuvad hulganisti võimalusi ja soodustusi.

 • Tööleht: Personaalplaan

 • Pass ja ID-kaart

  Pass on reisidokument üle maailma reisimiseks. ID-kaart on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt elava Euroopa Liidu* kodaniku kohustuslik isikut tõendav dokument, mida saab kasutada Euroopa Liidu* ja Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) liikmesriikides** reisidokumendina.

 • Viisa ja elamisluba

  Eesti Euroopa Liiduga ühinemislepingust ja Euroopa Ühenduse asutamislepingust tulenevalt võivad Eesti kodanikud alates 1. maist 2004 siseneda teiste Euroopa Liidu* ja Euroopa majanduspiirkonna (EEA) liikmesriikide* territooriumile nii kehtiva passi kui ka isikutunnistusega (ID-kaart).

  Schengeni riikide kohta saad täpsemat infot Schengeni kodulehelt

 • Kindlustus ja arstiabi

  Haigestumise või õnnetuse eest pole keegi kaitstud, kuid arstiabi on välismaal tavaliselt väga kallis. Seepärast tuleks välisriigis õppima asudes muretseda tervisekindlustus, mis korvab arsti visiiditasu, uuringud, haiglakulud ning arstimid.

 • Koduigatsus

  Kui Sul tekib koduigatsus, siis: