Raamat pakub uusi meetodeid nii nõustatava probleemi määratlemiseks kui lahendamiseks.

Norman Amundson keskendub nõustamisprotsessi igale etapile ning julgustab nõustajat rakendama oma loovust ja loogikat, kogemust ja uudishimu, et inspireerida klienti uute lähenemisviiside leidmisel. Ta ärgitab nõustajat oma piire avardama ning käima sissetallamata rada. Loovamaks ja aktiivsemaks lähenemiseks soovitab ta kasutada selliseid tehnikaid nagu metafoorid, joonistused, kirjutamine ja luuletamine, lugude jutustamine, käitumise harjutamine jne.

Raamatut saab laenutada TÜ, TLÜ, TTÜ ning maakondlikest raamatukogudest.