Kindlasti tasub tulevikuplaane tehes mõelda, millal (kas pärast gümnaasiumi, järgnevate õpingute ajal, pärast kutse- või kõrghariduse omandamist) läbida ajateenistus, mis on 18-27-aastastele noormeestele kohustuslik.

Noormeeste endi hinnangul on kõige lihtsam läbida ajateenistus pärast gümnaasiumi, et hiljem keskenduda teistele väljakutsetele – õpingutele, tööle, pereelule. Kutsealustel on võimalik omal algatusel ajateenistusse asuda. See on hea võimalus kavandada ajateenistus teadlikult oma eluplaanidesse ja läbida see varakult. Selleks tuleb teha Kaitseressursside Ametile taotlus.

Ajateenistusest saad sõjaväelise väljaõppe, iseseisva elu kogemuse, riigikaitsealased teadmised, meeskonnatööoskused, ideid ja julgust edaspidiste karjäärivalikute tegemisel.

Loe edasi Kaitseressursside Ameti kodulehelt.

 

Rajaleidja 2013