Valitud trükised, mis on karjääriinfo spetsialistile tema töös abiks:

Ülevaade märksõnadest, millele pöörata tähelepanu infootsingu strateegia loomisel, selle rakendamisel ning leitud info hindamisel. Teoreetilist osa toetavad raamatu lisas olevad harjutuslehed.

Elanike rollist riigi majanduselus; majanduse toimimise alustalade tutvustus; miks on oluline olla valmis tööturul toimuvateks muutusteks ja kuidas osata nendega kaasa minna.

  • Karjääriinfo vahendamise käsiraamat, James P. Sampson, 2010

Käsiraamatu eesmärk on toetada karjäärispetsialiste karjääriinfo vahendamisel klientidele ning karjääriinfo vahendamise efektiivsemaks muutmisel.