Abiks valikutel. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks? Eesti Töötukassa 2009

Vihik on jagatud kolmeks osaks. Esimeses osas leiad harjutused ja mõtlemisülesanded, mis aitavad  hetkeolukorda analüüsida ning jõuda selgusele enda isiksuseomadustes, oskustes ja väärtustes. Seejärel saad vaadata, millised on sinu karjäärialased eelistused. Selgete eelistuste põhjal on lihtsam vastu võtta otsuseid edasiste sammude osas. Olgu selleks siis õppima asumine, uus töökoht või ettevõtlusega alustamine. Teine osa pühendubki valikute tegemisele. Kolmandas osas on tähelepanu all tööotsingu planeerimine, vajalike kandideerimisdokumentide koostamine ning töövestlustel osalemine.