Vestlust alustades peaksid arvestama noore soove, vajadusi ja huvi antud teema vastu.

Arutelu kulgeb ladusamalt siis, kui noorel tekivad küsimused ja teema ise päevakorda kerkib. Muidugi võid vahel tunda, et on vaja lapse tegemistesse sekkuda, aga vestluse eelduseks on siiski usaldus. Nö raskemaid teemasid on lihtsam arutada soodsas õhkkonnas pärast ühist ajaveetmist. Kõige paremad ja lähedasemad vestlused tekivad iseeneslikult ja mõnusas keskkonnas – näiteks rannas, metsas jalutades või autos maale vanaema juurde sõites.

Vesteldes tuleks toetada noort tema valikutes, hoolimata sellest, et ta võib olla ebakindel, ei suuda otsustada ja tõrjub vanema abistavaid püüdlusi. Millest ja kuidas vestelda, oleneb paljudest teguritest: lapse iseloom, temperament, vanus, sugu jm. Püüa aru saada, kas laps vajab jutukaaslast või tahab ta ennast tühjaks rääkida ja vajab lihtsalt lapsevanema toetust.

Kasuta igapäevaseid olukordi, et sinu vestlus lapsega kulgeks loomulikult ja laps ei tunneks, et keegi õpetab teda. Võiksid esitada küsimusi, mis suunavad last teema üle mõtlema.

Millistes olukordades ja millistel teemadel võiksid noorega karjäärivalikute üle arutleda?

• Lapsevanem: „Mis sa arvad, kas eriala valikul peaks rohkem arvestama sellega, kui head palka sul on võimalik pärast kooli lõpetamist saada või on oluline mõelda ka sellele, milline eriala sulle sobib ja meeldib?

• Laps ärkab lõuna ajal. Vanem toimetab: „Ma vaatan, et sa oled ikka tõeline unimüts. Kas sa oled mõelnud mõne ameti peale, mis võimaldaks sul hommikul kaua magada? Mis kell tahaksid sa tööpäeva alustada?

• Lapsevanem ja laps on koos autos. Lapsevanem: „Kuulsin täna, et on ameeriklastel elu jooksul 8-12 erinevat ametit. Mis sina sellest arvad? Milliseid töid tahaksid sina elus proovida? “

• Lugesin täna, et kõige sagedamini jätavad noored kooli pooleli, sest nad on valinud vale eriala. Mis sa arvad, kas erialal, mis sulle ei meeldi on mõtet lihtsalt diplomi pärast õppida?

• Laps valmistab köögis süüa. Lapsevanem: „Näen, et sulle meeldib süüa teha. Kas oled mõelnud, et võiksid tulevikus kokaks hakata?“

• Lapsevanemana saad rääkida endast, oma klassi- ja õpingukaaslastest ning tuua näiteid erinevate inimeste elukäikudest.

• Koolis on käinud karjäärinõustaja – vestle lapsega ja tunne huvi, mida tehti ja millest räägiti.

• Pärast lastevanemate koosolekut võid kodus teemasid edasi arutada.

• Lapsevanem: Kuulsin täna, et puudus on nendest töölistest, kes oma kätega midagi praktilist teha oskavad, samal ajal kõrgharidusega inimesi on liiga palju ning töökohti ei jätku. Kas ametikoolis õppimine võiks sulle huvi pakkuda?

• Lapsevanem: Ka see on OK, kui teed pärast kooli lõpetamist õppimises pausi, et proovida midagi muud – näiteks lähed vabatahtlikuks, noortevahetusse, tööle, sõjaväkke vms.

• Lapsevanem: Tänapäeval tunnevad paljud inimesed tööl pidevat väsimust, kurnatust, mis tekitab negatiivset suhtumist ka mujal – näiteks suhetes, kodustes olukordades. Millised erialad võiksid sulle sobida, kui väsiksid sellest, millega praegu tegeled?

• Laps on omaette, tõsine ja vaikne. Lapsevanem: „Sa oled kuidagi tõsise moega olnud. Kas lõpueksamite valik on sind murelikuks teinud?

 Rajaleidja, 2014