Ametikohasisese karjääri valija otsustab saada oma eriala eluaegseks õppijaks ehk oma ala tõeliseks asjatundjaks.

See tähendab pidevat juurdeõppimist, silmaringi avardamist, enda proovile panekut uute ülesannetega ja oodatust rohkema panustamist. Kõige selle tulemusena on võimalik laiendada oma ametialaste ülesannete ringi. Näiteks koolitada teisi, esindada oma ettevõtet, olla mentoriks uutele töötajatele, osaleda erinevates töögruppides, kirjutada juhendeid, esineda ettekannetega konverentsidel jne.

Ametikohasisese karjääri puhul innustab töötajat üha kasvav teadlikkus valdkonnast ja tunnustus oma ala eksperdina. Sellise suhtumisega inimesi iseloomustab sügav pühendumus ja uuendusmeelne suhtumine, mis valdkonna elu edasi viib. 

Rajaleidja, 2015