Tööalast edasiliikumist alustatakse madalaimalt, n-ö õpipoisi tasemelt ja töötatakse end aste-astmelt tippu. Nii omandatakse arusaam kogu valdkonnast tervikuna.

Näiteks on ülikoolis võimalik õppida õigusteadust, kuid tavaliselt ei ole vahetult peale eriala omandamist võimalik kohe saada tööd juristi või advokaadina. Enamasti alustatakse assistendi ametikohalt ning kogemuste lisandudes usaldatakse talle täiendavaid erialaseid ülesandeid. Seega töötab noor spetsialist end aastate jooksul professionaalina üles ja võib hiljem jõuda isegi advokaadibüroo partneriks või selle omanikeringi.

Vertikaalse karjääri üks kitsaskohti on asjaolu, et kord juhipositsioonil töötanud inimesel on üsna keeruline asuda seejärel ametialaselt madalamale kohale. Juhina töötanud inimese ambitsioonid on enamasti kõrgemad, kui madalama astme spetsialisti tööülesanded saaksid talle pakkuda. Samas tehakse vahel otsus väiksema vastutuse kasuks ka teadlikult, et puhata pingelisest tööst juhina.

Rajaleidja, 2015