Sõna karjäär tekitab inimestes erinevaid seoseid: kaevandus, ametiredelil ülespoole pürgi-mine, pühendumine hobidele ja/või perele. Karjääri mõiste tähendus on viimasel aastakümnel meie ühiskonnas oluliselt muutunud. Tänapäeval mõeldakse karjäärist rääkides selle all midagi laiemat. See on inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi tema elurollide omavahelises kooskõlas.

Tuleviku planeerimise käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:

 


Joonis 1: Kuidas planeerida karjääri?

Täielikult ei ole võimalik kogu elu ette planeerida, sest kõik inimesed muutuvad ja arenevad ajas, asuvad täitma uusi elurolle (näiteks õpilane, töötaja, lapsevanem, pensionär jt), lähevad kaasa ühiskondlike muutustega ja vastavalt sellele täiustavad oma tulevikuplaane.
Toimivate tulevikuplaanide tegemine eeldab inimeselt iseenda, oma soovide ja vajaduste tundmist.
Tänapäeval räägitakse karjäärist palju seetõttu, et valikuvõimalusi on rohkem kui aastakümneid tagasi. Et noortel oleks turvalisem ja kindlam valikuid teha, peaksid lapsevanemad noori tulevikuplaanide tegemise juures vajaduse korral abistama. Selleks tuleb märgata ja arendada lapse oskuseid, vajadusi ja võimeid.

21. sajandil kasutatakse tuleviku planeerimisest ning õpingute ja tööga seotud valikute tegemisest rääkides selliseid sõnu nagu karjääriplaneerimine ja karjäärivalik.

 Rajaleidja, 2014